TOUR ĐẦU TƯ

NTTV Travel được mở rộng để tổ chức các chương trình tour đầu tư thú vị cho công ty em của chúng tôi, NTTV Investment. Các chương trình tour này sẽ giúp khách hàng cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp trong tương lai khi khách hàng trở thành chủ sở hữu một doanh nghiệp hoặc bất động sản tại Sydney, Úc. Khi tham gia tour đầu tư với chúng tôi, khách hàng sẽ thấy các dự án của chúng tôi nằm trong số những cơ hội đầu tư tốt nhất tại Úc và hiểu tại sao rất nhiều nhà đầu tư đã chọn Úc là tổ ấm xa nhà của mình. Đặc biệt, với NTTV Travel, khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ chi phí đã trả cho chuyến đi nếu khách hàng đầu tư sau chuyến đi.